Ideal­Pension er en ideel pension

Med IdealPension får du et unik pensionskoncept. IdealPension er en serie af pensionsprodukter udbudt, via APC Forsikringsmæglere, af de førende danske pensionsselskaber. IdealPension gør det let at spare op til pension, og du få en ideel sammensætning af kapitalforvaltning i ét opsparingsprodukt.

Lave omkostninger

Lave omkostningerVi sikrer lave omkostninger

Pensionsselskaberne tilbyder, med IdealPension-konceptet, nogle af markedets laveste investeringsomkostninger. Med IdealPension vælger du således ikke kun en ideel kombination af investering. Du får også en meget konkurrencedygtig ÅOP.

De lave investeringsomkostninger kombineret med kvalificeret og uvildig rådgivning om din pensionsopsparing via APC Forsikringsmæglere skaber stor værdi for dig.

Bemærk: Den samlede ÅOP (inklusiv investering, administration og rådgivning) er, med valg af IdealPension, typisk lavere end konkurrenters investerings­omkostninger alene.

Den ideelle kombinationDet bedste fra alle verdener

I IdealPension kombinerer pensionsselskabet aktiv og passiv investering, og du vælger selv, om du også ønsker gennemsnitrente i din pensionsløsning.

Med en del af dit produkt investeret passivt, sikrer du at dit produkt følger udviklingen i markedet tæt (globale markeder) til de lavest mulige omkostninger, og med den resterende del investeret aktivt, får du mulighed for at din opsparing vokser mere, også efter omkostninger, end havde hele produktet været investeret passivt. Det sikrer dig efter vores vurdering den ideelle kombination af investering i ét produkt.

Passivt markedsrenteAktivt markedsrenteGennemsnitsrente

Aktivt udvalgte investeringer giver mulighed for at opnå et højere afkast

Passive indeks sikrer et afkast der overordnet følger med markedet op og ned

Valgfri andel i gennemsnits-rente sikrer mod store fald inden udbetaling

Beregn afkast og omkostningerBehold selv en større del

Din pensionsopsparing vokser, når du hver måned indbetaler til den, samt med de afkast som produktet genererer.

Har du valgt at have hele din opsparing i markedsrente, vil afkastet følge markedet tæt (for den passivt investerede del) og for de, af pensionsselskabet, nøje udvalgte aktier, obligationer og andre aktiver vil du (for den aktivt investerede del) kunne opnå et merafkast i forhold til markedet. Har du valgt en lavere risiko, kan du via gennemsnitsrente få en årlig fastsat rente på en del af din opsparing.

Fra din opsparing fratrækkes omkostninger til investering, administration og rådgivning. Det gælder alle pensionsprodukter - og du betaler omkostninger, uanset hvor meget du opsparer hver måned, og hvor stort dit afkast har været.

Ud over afkastet, er det derfor afgørende for størrelsen af din opsparing, hvor lave omkostninger du samlet set betaler. Du har desværre ingen kontrol over afkastet og ingen kan, os bekendt, forudsige fremtiden. Du bør derfor undersøge markedet for omkostninger eller få hjælp fra en uvildig rådgiver med at undersøge mulighederne i markedet.

I beregneren herunder, kan du se hvad det betyder for størrelsen af din opsparing, den dag du går på pension, når du med IdealPension betaler lavere omkostninger (altså, at din samlede ÅOP er lav). Både de direkte og de indirekte omkostninger er selvfølgelig medregnet.

kr
år

Udbydere af IdealPensionDu kan også få IdealPension

Alle pensionsselskaber og pensionskasser kan udbyde IdealPension-konceptet. Det kræver blot, at selskaberne vil udbyde deres IdealPension-produkter via APC Forsikringsmæglere og til konkurrencedygtige priser.

Kombinationen af uvildig rådgivning om din pensionsløsning og pensionsselskabets forvaltning af dine pensionsmidler til konkurrencedygtige priser er din garanti for, at du har et ideelt pensionsprodukt.

På nuværende tidspunkt har tre førende pensionsselskaber valgt at udbyde IdealPension:

Nordea Pension
Velliv
AP Pension

Vil du høre mere?Kontakt os

Find det ideelle produkt for dig. Vi inviterer gerne til et ufor­plig­tende møde om dine mulig­heder.
Ring til os - vi sidder klar ved telefonen.

70 25 70 26